15941254_10154030626642447_2774045333575095658_n

Děkujeme Ti Jiří (✞ 16. 1. 2017)

Zemřel br. Jiří Navrátil (*10. 10. 1923)

Připomeňme si jeho skautský, lidský i občanský odkaz

logo_barva_400x400V době nacistického zákazu skautingu byl členem Foglarovy pražské Dvojky, která i v protektorátu tajně pokračovala v činnosti. Jeho strýc popraven nacisty za odbojovou činnost.

V roce 1943 dokonce založil nový oddíl, pozdější Vodní Dvojku.

Gestapo

 

V červnu 1944 byl s dalšími pražskými skauty zatčen gestapem. Díky dorozumívání se morseovkou na společných výpovědích zachránil mnoho dalších bratrů, deportován k nuceným pracím.

morseova-abeceda-logo

Díky dovednostem, které získal ve skautingu, se mu podařilo brzy uprchnout a v roce 1945 se tak mohl zúčastnit Pražského povstání.

 

 

 

525053_article_photo_6DUf4ri0_600xV roce 1948 byl “Akčním výborem – komunističní studenti” (spolkem většinou velmi špatných studentů) vyloučen z vysokoškolských studií za projevy vzdoru vůči komunismu (spolu s asi 10 000 dalších kolegů)

 

209-portrait_former_t2

 

Jedna totalita vystřídala druhou a roku 1949 byl odsouzen na dvacet let za protikomunistickou činnost. Ve vězeních a lágrech strávil jedenáct let. V Jáchymově málem zemřel. V lágru založil roverský kmen – pomáhali spoluvězňům ve špatném duševním stavu, organizoval mše, přednášky, tajnou korespondenci, sháněli léky vydali vůbec první české samizdaty.

 

 

Jiří Navrátil na lágr vzpomíná: „To, co lidé v lágru velice těžce nesli, bylo pro nás skauty z těch všech táborů a putování dost běžné. Například ve zkoušce “tři orlí pera“ je den nejíst. Pro nás to nebyl problém jako pro ostatní. Vyspat se na holé zemi také nebyla obtíž. V Jáchymově to bylo ale opravdu dost tvrdý. Spousta lidí tam pomýšlela na sebevraždu. Zvlášť ti, kteří měli doma rodiny. My jsme to snášeli daleko lépe než oni. Vedli jsme takové řeči jako, Nic si z toho nedej. Na přes rok jsme doma.´ Měli jsme neuvěřitelný optimismus, že komunismus rychle padne. Hospodářsky hned z kraje šel od desíti k pěti a to si lidé přece nenechají líbit! Ale nechali…“ zdroj: Úřad městské části Praha 6

image.ashx

Po obnově Junáka v roce 1990 byl členem Ústřední rady, o dva roky později se stal starostou Junáka, poté místostarostou.

 

clip_image0021

 

Jiří Navrátil je nositelem mnoha skautských vyznamenání. V roce 2002 mu, jako prvnímu z Východní Evropy, udělil Světový výbor WOSM nejvyšší světové skautské vyznamenání „Bronzový vlk“.

Vždy zůstane velkým zdrojem inspirace a vzorem pro ostatní skauty.

 

 

 

15941254_10154030626642447_2774045333575095658_n

 

Jiřího Životopisy (klikni pro vstup):

logo

 

 

logo_memoryofnation.cs_CZ

 

 

http://www.vprazezadarmo.cz/sites/default/files/field/image/ceska_televize.png