covid-19-tw-1024x512

Přerušení činnosti

Vážení rodiče  a přátelé,
vedení Junáka – českého skauta rozhodlo, že od 11. března do odvolání bude pozastavena veškerá běžná skautská činnost.
Jedná se o družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody i akce skautského vzdělávání.
Jde o těžký krok, který navazuje na rozhodnutí přijímané státními institucemi v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Jako skauti a skautky cítíme naši společenskou odpovědnost a chceme jednat s ohledem na ochranu starších a oslabených spoluobčanů. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrý preventivní krok ve správný čas.
Doufáme, že skautskou činnost budeme moci co nejdříve obnovit – budeme vás o tom samozřejmě okamžitě informovat.
Vedení oddílu Lubina