POUŽITÍ BUZOLY / KOMPASU SPOLEČNĚ S MAPOU

Položte buzolu na mapu tak, aby delší hrana její desky spojovala bod startu s bodem cíle vaší trasy. Směrová šipka by měla směřovat k místu cíle.

Pootočte kapsulí tak, aby linky kapsule značící Sever-Jih byly rovnoběžné s poledníky značenými na mapě. Střelka značící Sever-Jih by nyní měla směřovat k Severu mapy.

Buzolu držte v horizontální poloze před sebou, přičemž směrová šipka ukazuje vaši přímou trasu. Pomalu se otáčejte, dokud se červený Sever magnetické střelky nevyrovná a body jsou ve stejném směru jako střelka kapsule Sever-Jih. Nyní můžete vyčíst směr cesty podle směrové šipky.

POUŽITÍ SAMOTNÉ BUZOLY / KOMPASU

Cestujete-li k nějakému viditelnému místu, např. ke vzdálenému kopci nebo vrcholu hory, budete pravděpodobně potřebovat nastavit váš kompas k bodu vašeho cíle. Budete tak schopni držet se svého kurzu, i když místo cíle nemáte po celé cestě stále na očích.
  1. Směrovou šipku na desce buzoly namiřte k místu, ke kterému se chystáte vyjít. Buzolu držte v horizontální poloze.
  2. Držte buzolu stále stejně a otáčejte její kapsulí, dokud není střelka Sever-Jih ve stejném směru jako červený konec střelky kompasu. Nyní máte nastavený kurz.
  3. Střelku Sever-Jih vždy při odečítání směru srovnejte s červeným koncem střelky kompasu.

SLEDOVÁNÍ VAŠEHO KURZU S BUZOLOU / KOMPASEM

Najděte v terénu vhodný cíl (např. strom, balvan nebo křoví) vůči kterému ukazují směrové šipky. Jděte k tomuto zvolenému objektu přičemž ignorujte kompas. Jestliže tohoto cíle dosáhnete, najděte nový objekt, který je v souladu s vaším kurzem.

MAPY A MĚŘÍTKA

Nejběžnějšími měřítky jsou 1:10 000, 1:15 000, 1:25 000 a 1:50 000. Přičemž například u mapy s měřítkem 1:10 000 odpovídá 1cm na mapě 10 000 cm = 100 m terénu.