Kódování abecedy vymyslel americký vynálezce, malíř a sochař Samuel Morse. Ten také uskutečnil v roce 1844 první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Původní abeceda byla ještě v roce 1918 zdokonalena. Při volbě kódování byly znaky voleny tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Proto má také nejfrekventovanější písmeno „E“ znak „.“, tedy jeden jediný krátký signál.
Morseovka se používala na celém světě k vysílání a příjmu zpráv telegrafem (elektrický signál po drátech), nebo radiotelegrafem (přenos radiovými vlnami). Přenášená zpráva se nazývá telegram.
Morseovka je však stále používána pro svou nenáročnost na způsob signalizace v nouzových případech, při výcviku vojáků, námořníků, skautů a podobně. Do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě.

 

Znak Kód Ukázka a pomůcka Znak Kód Ukázka a pomůcka
A .- zvuk akát N -. zvuk národ, nástup
B -... zvuk blýskavice O --- zvuk ó náš pán, ó náš háj
C -.-. zvuk cílovníci P .--. zvuk papírníci
D -.. zvuk dálava, dálnice Q --.- zvuk kvílí orkán
E . zvuk erb R .-. zvuk rarášek
F ..-. zvuk Filipíny, filiálka S ... zvuk sekera, sobota, světluška
G --. zvuk Grónská zem, gnómóny T - zvuk tón, trám, tůň
H .... zvuk hrachovina, holubice U ..- zvuk učený, uličník
CH ---- zvuk chléb nám dává, chvátá k nám sám V ...- zvuk vyučený, vyvolený
I .. zvuk ibis, ivan W .-- zvuk wagón klád, waltrův vůz, dvojté vé
J .--- zvuk jasmín bílý, junácká hůl X -..- zvuk Xénokratés, Xénie má
K -.- zvuk krákorá, království Y -.-- zvuk ý se ztrácí, ý se krátí, Ýgar mává
L .-.. zvuk lupíneček, lední hokej Z --.. zvuk známá žena, zpíváme jen, zrádná žena
M -- zvuk mává, mlází
Známé SOS bylo vybráno kvůli své výraznosti. Obecně tradované tvrzení, že má znamenat „save our souls“, česky „spaste naše duše“, je chybné, sousloví bylo používáno jen jako mnemotechnická pomůcka.