Turistická značená trasa (TZT) je trasa vyznačená turistickými směrovkami a turistickými značkami. Turistické značené trasy bývají vedeny zejména turisticky zajímavými místy. Bývají vyznačeny v turistických mapách.

Turistická značka je symbol nebo tabulka umístěné přímo v terénu, jejíchž účelem je poskytnout turistům informaci o směru cesty, případně též o vzdálenostech, a další doplňující informace. Soustava turistických značek tvoří turistické značení.

Dálnice a víceproudá silnice
Násep
Výkop a zastávka autobusu
Ostatní silnice se stromořadím
Zákaz vjezdu
Transformátor
Bloky budov
Samostatné budovy
Kostel
Kaple
Hrad, zámek a tvrz
Zřícenina hradu a jiné památky
Pomník
Hřbitov
Továrna s komínem
Elektrárna
Povrchový důl
Lom
Důl v provozu
Vysílač
Věž
Větrný mlýn
Meteorologická stanice
Čerpadlo pohonných hmot
Hájovna a myslivna
Jeskyně
Orientačně důležitý strom
Památný strom
Přístupná rozhledna
Muzeum
Hraniční přechod s omezením pro pěší
Chráněné území přírody – většího rázu
Chráněné území přírody – menšího rázu
Dospělý les
Mladý les
Zahrada
Vinice
Hotel
Ubytovna
Turistický přístřešek
Restaurace, bufet
Autokempink
Veřejné tábořiště
Stanice Horské služby
Místo rozhledu
Lyžařská turistická trasa
Sjezdová dráha
Cykloturistická trasa
Veřejné koupaliště
Krytý bazén
Pramen
Minerální pramen
Ponor
Vodojem
Studna
Močál, bažina
Řeka s mostem a přívozem
Řeka s přehradou a jezem
Vrstevnice
Propast
Osamělá skála
Elektrické vedení
Elektrifikovaná železniční trať
Kabinová lanovka
Lyžařský vlek
Místní značení
Naučná stezka
Okresní hranice
Porosty křovin
Přírodní zajímavost
Trasa vodní dopravy
Železniční zastávka
Zpevněná cesta s mostem a lávkou